BEFORE & AFTER

FOLLOW

DR.KHANH & DR.GIANG

AVA cung cấp nhiều quy trình thẩm mỹ phẫu thuật và không phẫu thuật có thể đạt được kết quả trẻ hóa và trông tự nhiên. Một số dịch vụ phổ biến hơn của chúng tôi bao gồm nâng ngực, hút mỡ và nâng mũi. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều lựa chọn các quy trình phẫu thuật ngực khác, quy trình phẫu thuật thẩm mỹ nam, quy trình cơ thể, quy trình khuôn mặt, phẫu thuật tái tạo hoặc tái tạo và quy trình thẩm mỹ không phẫu thuật. Bác sỹ tận tâm cung cấp một loạt các phương pháp điều trị thẩm mỹ bằng các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu nhất hiện có.