INTERVIEW 

FEEDBACK TỪ NGƯỜI MẪU – Á HẬU MÂU THỦY

👉XEM TẠI ĐÂY👈

 

FEEDBACK TỪ STYLIST – KYE NGUYỄN

👉 XEM TẠI ĐÂY 👈 

 

SHARING/FEEDBACK FROM CUSTOMERS

FEEDBACK